Przewrotna historia polskiego Menchesteru

Przewrotna historia polskiego Menchesteru

 Ale od początku… 

Łódź jak każde miasto w Polsce początkową była malutką wsią leżąca na ziemi łęczyckiej. Pierwszą historyczną wzmiankę o Łodzi można znaleźć w dokumencie Władysława Garbatego (książę ziemi łęczyckiej i dobrzyńskiej) z 1332 roku. W średniowieczu polski Menchester był nazywany „Lodza„. 

29 lipca w 1423 roku Łódź uzyskała prawa miejskie, a co za tym idzie pozwolenie na organizację targów. Do XVIII wieku miasto było własnością biskupstwa włocławskiego. 

W kolejnych latach Łódź była ośrodkiem rzemieślniczym oraz handlu. Bardzo dobrze się rozwijała. Król Jan Olbracht pozwolił na organizację dwóch jarmarków w ciągu roku oraz jednego targu w tygodniu. Z pierwszego spisu ludności pochodzącego z 1543 roku można wyczytać, że w miejscowości wówczas mieszkało siedemdziesiąt rodzin mieszczańskich. 

Trudne czasy 

Po najazdach Szwedów na Polskę wielu mieszkańców opuściło Łódź. Mało tego – po II rozbiorze miasto trafiło do zaboru pruskiego. Pruskie władze rozważały odebranie miejscowości praw miejskich. Jednak wkrótce dzięki sekularyzacji dóbr kościelnych Łódź stała się miastem rządowym. W 1815 roku miasto ponownie znalazło się w obrębie Królestwa Polskiego. 

Przemysłowa rewolucja

Po nieszczęśliwym okresie dla całej Polski, liczba ludności Łodzi wzrosła niemal czterokrotnie. Na wniosek prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego – Rajmunda Rembielińskiego, miasto zostało dołączone do grona miejscowości przemysłowych. Łódź była ośrodkiem tkackim oraz sukienniczym. W następnych latach powstały ogromne manufaktury. Miejscowość eksportowała swoje cieszące się dużą popularnością towary do Chin oraz Rosji. W 1865 roku otwarto pierwszą łódzką linię kolejową na trasie kolei z Warszawy do Wiednia. 

Okres wojen i okupacji 

5 grudnia w 1914 roku do miasta wkroczyły niemieckie wojska. Rozpoczął się okres czteroletniej okupacji. Szczególnie podczas wojny ucierpiały fabryki, co przyczyniło się do upadku przemysłu włókienniczego. 

W okresie międzywojennym Łódź była drugim co do wielkości miastem w Polsce. 

8 września 1939 do Łodzi ponownie wkroczyły wrogie oddziały. Zmieniono nazwę miasta na Litzmannstadt oraz ulic. Powstały więzienia, żydowskie getto, obóz dla dzieci i młodzieży polskiej oraz obóz przesiedleńczy. 

W 1945 roku Łódź powstała z kolan, poszerzyła granicę i stała się znowu siedzibą władz województwa.